URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE


URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
tel.
46/834 51 00, fax: 46/834 51 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Prezydent Miasta Skierniewice - Leszek Trębski - tel. 46/834 51 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write(''); document.write(addy_text45300); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I Zastępca Prezydenta - Piotr Łyżeń - tel. 46/834 51 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Prezydenta - Beata Jabłońska - tel. 46/834 51 00 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Miasta 
Liliana Majka - tel. 46/834 51 23

Sekretarz Miasta
Sławomir Gmaj - tel. 46/834 51 06
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Anna Wolińska - tel./fax: 46/834 51 08
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziały Urzędu Miasta Skierniewice:

Wydział Organizacyjny, Referat Zamówień Publicznych
•    Naczelnik - A. Binek, tel. 46/834 51 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write(''); document.write(addy_text2280); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Z - ca Naczelnika  B. Guzewska, tel. 46/834 51  11
•    Sprawy  organizacyjne urzędu, tel. 46/834 51 09
•    Referat Zamówien Publicznych, tel. 46/834 51 08
•    Sprawy dot. zamówień publicznych, tel. 46/834 51 08
•    Kadry, tel. 46/834 51 13
•    Informatycy, tel. 46/834 51 14
•    Zamówienia publiczne, sprawy socjalne, tel. 46/834 51 88
•     BHP, ewidencja środków trwałych, tel. 46/834 51 16
•    Archiwum urzędu, tel. 46/834 51 17

Wydział Spraw Obywatelskich
•    Naczelnik D. Mosakowska, tel. 46/834 51 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text69531); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Dowody osobiste,  tel. 46/834 51 19
•    Ewidencja  ludności, zameldowania, wymeldowania, tel. 46/834 51 20
•    Meldunki cudzoziemców, stowarzyszenia, wydawanie dowodów osobistych, tel. 46/834 51 21
•    Wymeldowania, informacje adresowe, sprawy wojskowe, tel. 46/834 51 22

Wydział Finansowy
•    Naczelnik - M. Broniarek, 46/834 51 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text66405); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Płace, umowy zlecenia i umowy o dzieło, tel. 46/834 51 25
•    Dotacje organizacje pozarządowe, tel. 46/834 51 29  
•    Użytkowanie wieczyste,  tel. 46/834 51 07
•    Księgowość, tel. 46/834 51 30, 46/834 51 33
•    Kasa,  tel. 46/834 51 34
•    Środki trwałe, tel. 46/834 51 31
•    Przelewy, fundusz  FGZGiK, tel. 46/834 51 31
•    Rozliczenia dotacji, płatności, faktur,  tel. 46/834 51 32

Referat Dochodów
•    Podatki od środków transportu,  tel. 46/834 51 26
•    Podatki: rolny i od nieruchomości, tel. 46/834 51 27, 46/834 51 28

Wydział  Dróg i Komunikacji
•    Naczelnik - S. Lipiec, tel. 46/834 51 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text99791); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Inżynieria ruchu, tel. 46/834 51 36
•    Zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości, tel. 46/834 51 36
•    Przygotowanie i nadzór inwestycji  drogowych, tel. 46/ 834 51 37
•    Rejestracja pojazdów, tel. 46/834 51 38
•    Prawa jazdy, stacje kontroli pojazdów, ośrodki, szkol. Kierowców, tel.  46/834 51 40
•    Zajęcie pasa drogowego remont nawierzchni dróg, tel. 46/834 51 42
•    Oświetlenie i odwodnienie ulic, tel. 46/834 51 43

Wydział  Inwestycji Kubaturowych

•    Naczelnik - A. Płocka, tel. 46/834 51 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text38222); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Przygotowanie i nadzór  inwestycji komunalnych, tel. 46/834 51 44, 46/834 51 45, 46/834 51 46

Referat Funduszy Inwestycyjnych
•    Kierownik - M. Jarczyński, tel. 46/834 51 43, wew. 321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Referent Funduszy Inwestycyjnych, tel. 46/834 51 83

Wydział Geodezji Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
•    Naczelnik -  B. Tracz, tel. 46/834 51 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text85977); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Użytkowanie wieczyste, przekształcenia, dzierżawy, karty wędkarskie, rejestr sprzętu pływającego, tel. 46/834 51 49
•    Powiatowy zasób geodezyjny, tel. 46/834 51 60
•    Gospodarowanie, nieruchomościami  komunalnymi nabywanie, sprzedaż, tel. 46/834 51 50
•    Numeracja nieruchomości, sprzedaż mieszkań, tel. 46/834 51 50
•    Ośrodek  Dokumentacji Geodezyjnej, tel. 46/834 51 59
•    Zgody na wejście na teren, tel.  46/834 51 48
•    Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, zgody na wejście w teren, tel. 46/ 834 51 53
•    Mapy numeryczne, tel. 46/834 51 54
•    Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, tel. 46/834 51 52
•    GEODETA MIASTA, Z-ca Naczelnika - S. Szczerba, tel. 46/834 51 55, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l  
•    Zwroty wywłaszczonych nieruchomości, opłaty adiacenckie, tel. 46/834 51 55

Wydział Architektury i Budownictwa
•    Naczelnik - M. Kubik, tel. 46/834 51 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text28770); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, tel. 46/834 51 57
•    Zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę, tel. 46/834 51 58

Biuro Rady Miasta
•    Przewodniczący Rady Miasta - M. Dziuda, tel. 46/834 51 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; document.write('
'); document.write(addy_text21343); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Kierownik Biura Rady Miasta - Magdalena Krawczyńska, tel. 46/834 51 68

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

•     Naczelnik Wydziału - P. Zawadzki, tel. 46/834 51 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•     Zieleń, schroniska dla bezdomnych zwierząt, tel. 46/834 51 70
•     Sprawy lokalowe, tel. 46/834 51 71
•     Dodatki mieszkaniowe, tel. 46/834 51 72
•     Referat Ochrony Środowiska, tel. 46/834 51 73
•     Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, tel. 46/834 51 74

Referat Ochrony Środowiska
•    M. Rdest, A. Kotynia, tel. 46/834 51 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write(''); document.write(addy_text54735); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO PROJEKTU Uzdrowisko
•    A. Gola, tel. 46/834 51 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write('
'); document.write(addy_text6248); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych
•    Naczelnik - Z. Ulińska, tel. 46/834 51 76, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write('
'); document.write(addy_text9174); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Ewidencja działalności gospodarczej, tel. 46/834 51 77
•    Licencje transportowe, tel. 46/834 51 77
•    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, targowisko, tel. 46/834 51 78

Referat Funduszy Społecznych
•     Kierownik, tel. 46/834 51 79
•    Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zdrowie, tel. 46/834 51 79

Wydział   Edukacji
•    Naczelnik - I. Górniak, tel. 46/834 51 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write(''); document.write(addy_text26919); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Nadzór nad szkołami, tel. 46/834 51 81
•    Stypendia, sprawy kadrowe  jednostek organizacyjnych, tel. 46/ 834 51 82

Wydział Kultury Sportu i Promocji Miasta
•    Naczelnik, tel. 46/ 834 51 90
•    Kultura, tel. 46/834 51 91
•    Promocja i współpraca z zagranicą, tel. 46/834 51 92
•    Stowarzyszenia sportowe, tel. 46/834 51 93

Biuro Prasowe
•    Anna Wolińska, tel. 46/ 834 51 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write('
'); document.write(addy_text75855); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Zarządzania Kryzysowego ul. Al. Rataja
•    Inspektor, tel.46/ 834 51 11, wew. 470

Urząd Stanu Cywilnego
•    Kierownik - E. Ludwicka, tel. 46/834 51 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write('
'); document.write(addy_text2549); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Rzecznik Konsumentów
•    M. Błaszczyńska, tel. 46/834 51 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  '; document.write('
'); document.write(addy_text14232); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IInspektorat Nadzoru Budowlanego,
ul. Jagiellońska 20 pok. 111, tel. 46/834 51 14
Miejska Pracownia Urbanistyczna,  tel. 46/834 51 74

 

Główne_fotki

 • „Unikanie wścibskiego badania cudzego życia”

  PAN:Synu, nie bądź ciekawy, ani też nie noś w duszy próżnych trosk. Cóż cię to lub owo obchodzi? „Ty idź za mną". Co cię to odchodzi, czy ktoś jest taki czy taki, a ów tak i tak działa czy mówi? Ty nie potrzebujesz odpowiadać za innych, lecz za siebie zdasz sprawę. Dlaczegóż więc się mieszać?  Oto Ja wszystkich poznaję i widzę wszystko, co dzieje się pod słońcem. I wiem, jak się ma sprawa z każdym, co myśli, czego chce, do czego zmierza. Nie trzeba przeto wszystko powierzyć. Ty zaś zachowaj siebie w dobrym pokoju i pozwól miotać się niespokojnemu, ile zechce. Przyjdzie na niego, cokolwiek uczynił lub powiedział, bo mnie nie może zwieść. Read More
 • UWAGA - 1 listopada kwesty na cmentarzach w Mszczonowie i Lutkówce

  Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne informuje, że w dniu pierwszego listopada jego członkowie wraz z rekonstruktorami ze współpracującej ze Stowarzyszeniem - GRH STRZELCY im. 31pSK, przeprowadzą zbiórkę pieniężną na dwóch mszczonowskich cmentarzach parafialnych oraz na cmentarzu w Lutkówce. Na mszczonowskich cmentarzach historycy i rekonstruktorzy zbierać będą fundusze na odbudowę grobu państwa Bieleckich, przedwojennych dziedziców majątku Gnojna oraz na renowację pomnika księdza proboszcza Marcina Polkowskiego. W ubiegłym roku cel zbiórki był taki sam. Niestety na zaplanowane prace zebrano wtedy jedynie 1/3 kwoty. Pomimo tego oba groby zostały wykonane, jednak prace udało się zakończyć tylko dlatego, że ich wykonawcy zgodzili się rozłożyć koszty na raty. Teraz pozostaje mieć  nadzieję, że tegoroczna hojność osób odwiedzających cmentarze we Mszczonowie, pozwoli sfinansować w całości zaciągnięte zobowiązania. Read More
 • Dotacje na usuwanie azbestu

  Do 15 marca br. skierniewicki Urząd Miasta przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12 nr tel. 46 834-51-73. W roku ubiegłym dzięki dotacji udało się usunąć odpady azbestowe z ponad 20 nieruchomości z terenu miasta. Z takiej możliwości skorzystały głównie osoby fizyczne ale także Instytut Ogrodnictwa. Read More
 • II wystawa - Nasze kolekcje

  Już w przyszły czwartek, 6 lutego w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury, odbędzie się druga odsłona wystawy - „Nasze Kolekcje”. Podobna miała miejsce w styczniu ubiegłego roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wówczas dla wielu kolekcjonerów zabrakło miejsca. W tegorocznej odsłonie organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przekazali każdemu z nich jedną lub dwie gabloty do ekspozycji swoich zbiorów..    Więcej informacji: http://akademiaskierniewice.pl/. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Db

Reklama

STONICKurierGMR_baner

konstal_2013

Technochlod_baner

Lucyna_baner

OdNowa_baner

UiZ_baner

menopauza_portal

AWFbaner_dzieciecy_zodiak

Matel_baner

WAT

banerUM

LKO_baner_01

AHE lodz

UL

WSP_Lodz

FOTOi


termyy

Janusz Korwin Mikke

KSIĄŻKA

 • Makramy_w2Sylvie Hooghe

  „Makramy. Biżuteria i modne dodatki ". Wyd. 2 

  Moda na kolorowe makramowe dodatki i biżuterię powraca! Torebki, bransolety, wisiory, paski możesz zrobić z satyny, wełny lub bawełny.

  Pomogą ci w tym przedstawione w książce podstawowe węzły makramowe i ich kombinacje. Każdy projekt opisany jest krok po kroku, a poszczególne etapy prac zilustrowano na kolorowych schematach.

  W książce znajdziesz także porady dotyczące doboru nici, informacje o tym, jak rozpocząć pracę na mocowaniu i jakie stosować wykończenia.

  Ciekawe pomysły na zrobienie szalika, paska, saszetki czy ozdobnych pomponów z pewnością zainspirują cię do stworzenia ozdób własnego projektu.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-209-0, ilość stron: 80, format: 204x260 mm, oprawa: broszurowa, cena: 29,90.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Klasyczne_koronki_szydelkoweProste, nowoczesne i oryginalne - te słowa najlepiej opisują przedstawione w książce projekty koronek: bieżniki i obrusy, wykończenia brzegów, zdobienia serwet i serwetek, pościeli, ręczników i fartuszków.

  Dzięki instrukcjom wykonania poszczególnych wzorów, kolorowym schematom i fotografiom dokładnie ilustrującym kolejne etapy pracy osoby mniej doświadczone w szydełkowaniu stworzą swoje pierwsze dzieła już po kilku lekcjach.

  W książce pokazano, jak trzymać szydełko i wykonywać podstawowe sploty. Doradzono, jakie wybrać nici.

  Opisano, jak zrobić splot rakowy, pikotki i szydełkować w okrążeniach. Ci, którzy poznali już tajniki tej sztuki, dowiedzą się, jak łatwo i szybko tworzyć własne projekty i zdobić bieliznę.

  W poradniku przedstawiono także projekty tworzone techniką filetową i koronki umożliwiające uzyskanie prac bardziej skomplikowanych.

  Wydawnictwo:  RM, ISBN: 978-83-7773-202-1, ilość stron: 64, format: 204x260 mm, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Kawa_i_inneLouise Pickford

  „Kawa i inne gorące napoje”

  Wspaniałe kawy, rozgrzewające gorące czekolady, herbatki łagodzące stres i choroby, aromatyczne poncze i wiele innych rozgrzewających napojów idealnych na chłodne dni - tak niezwykłego zestawu przepisów próżno szukać w innych książkach.

  W książce przedstawiono kolekcję takich napojów, jak kawy smakowe, herbaty i napary, gorące czekolady, gorące drinki alkoholowe, mleczne mikstury oraz wywary.

  Karaibska kawa z rumem i malibu, szwedzki glögg, tisane ze świeżej mięty czy lawendowe mleczko dla dzieci - to tylko niektóre z nich.

  W tak bogatej ofercie każdy znajdzie dla siebie coś pysznego - zarówno na specjalną okazję, jak i na zwykłe dni roku.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-204-5, ilość stron: 96, format: B5, oprawa: miękka, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl .

  Więcej…  
 • 1915_wyboryRuta Sepetys „Wybory"

  Jest rok 1950. Siedemnastoletnia Josie Moraine, córka prostytutki, pragnie więcej, niż Nowy Orlean może jej zaoferować. Obmyśla więc plan, jak się wyrwać z miasta, lecz tajemnicza śmierć w Dzielnicy Francuskiej wplątuje ją w sieć policyjnego dochodzenia.

  Los wystawi na próbę lojalność dziewczyny wobec matki oraz Willie Woodley, szorstkiej burdelmamy, na której pomoc w najtrudniejszych chwilach mogła liczyć.

  Zawieszona pomiędzy marzeniem o elitarnej uczelni a rzeczywistością mrocznego półświatka, Josie musi podjąć kilka trudnych decyzji. Czy jednak uda jej się zagłuszyć głos sumienia?

  Ruta Sepetys, autorka „Szarych śniegów Syberii", zręcznie konstruuje opowieść pełną tajemnic i kłamstw, przypominając, że nasz los kształtują wybory, których dokonujemy.

  Forma wydania: książka papierowa,  oprawa: broszurowa, rok wydania: 2014, liczba stron: 336, format: 135x204 mm, przedział wiekowy: 18-100, numer ISBN: 978-83-10-12494-4.

  Więcej…  
 • Koniec_feminizmuAleksander Nikonow  „Koniec feminizmu. Czym kobieta różni się od człowieka”

  Wydawnictwo TRIO ma przyjemność poinformować Państwa, że właśnie ukazała się na rynku księgarskim publikacja Aleksandra Nikonowa Koniec feminizmu, czym kobieta różni się od człowieka. Książka rosyjskiego autora jest prawdziwym fenomenem. W czasach dyktatu poprawności politycznej Aleksander Nikonow otwarcie krytykuje ideologię feministyczną, wykazując absurdalność i szkodliwość realizacji jej założeń.

  Nikonow przedstawia genezę feminizmu, sięgając do niejednokrotnie szokujących, nieznanych lub świadomie przemilczanych źródeł i faktów. W bardzo czytelny sposób przedstawia podobieństwo feministycznej ideologii i sposobów jej popularyzowania do innych destrukcyjnych ideologii funkcjonujących w XX wieku - komunizmu i faszyzmu.

  Nikonow wnikliwie opisuje także opłakaną kondycję współczesnego „białego mężczyzny”, który stał się głównym celem ataków „ziejących nienawiścią” feministek. Jednak nie jest to książka jedynie o feminizmie. Autor przedstawia także dramatyczne skutki realizowania poprawności politycznej, zwłaszcza w sferze edukacji wyższej. W książce znajdziemy wiele absurdów politycznej poprawności, wymownie uzasadniających smutną refleksję autora nad współczesną cywilizacją.

  Więcej…  

Kalendarium wydarzeń

Serwis informacyjny Łowickiego Ośrodka Kultury 30.01 - 6.02.2014

OK_131 stycznia /piątek/ - KONCERT DOMOWE MELODIE, sala kina Fenix, godz. 19.00 (BILETÓW BRAK!).

Domowe Melodie - polski zespół wykonujący muzykę alternatywną. Trio stanowią: Justyna Chowaniak, pomysłodawczyni, autorka tekstów, wokalistka i pianistka oraz Staszek Czyżewski z Kubą Dykiertem, którzy odpowiedzialni są za stronę instrumentalną. Tworzą muzykę w konwencji lo-fi, zagraną i nagrywaną w warunkach domowych. Ich utwory cechuje melodyjność, prostota i bogate w kontekst słowa piosenek.

Pochodzący z debiutanckiej płyty utwór „Grażka" zadebiutował na 2. miejscu Listy Przebojów Programu 3 Polskiego Radia, a w kolejnym tygodniu zdobył szczyt notowania. Zespół wystąpił w czerwcu 2013 podczas Halfway Festival w Białymstoku, 3 lipca 2013 r. w Gdyni na festiwalu Heineken Open'er na scenie Alter Space oraz podczas trasy Męskiego Grania 2013.

Więcej…

Warsztaty dekorowania techniką decoupage

RATPWarsztaty dekorowania techniką decoupage - etap II 15 -16 lutego 2014 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach. Zajęcia odbywają się Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 2 - budynek USC.

Program:
15 lutego godz. 14.00 - 17.00
16 lutego godz. 14.00 - 17.00

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobami ozdabiania przedmiotów szklanych z wykorzystaniem motywu serwetkowego i papieru ryżowego. Nauczą się jak nałożyć konturówkę dla uzyskania zdobień biżuteryjnych.

W czasie warsztatów uczestnicy wykonają szklany lampion na świeczkę typu tea-light z motywem roślinnym do wykorzystania podczas wieczornych spotkań w ogrodzie. Poznają technikę pracy na kulistej powierzchni.

Więcej…

Mały OCH! Film Festiwal 20.01 – 30.01.2014 PROGRAM

maly_och_2014_PLAKAT_120 stycznia (poniedziałek)
9:00 Spektakl teatralny - Studio Art-Re, kino Fenix
O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC

Muzyczne przedstawienie oparte na powieści Kornela Makuszyńskiego, zaliczane do kanonu literatury polskiej.

Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki, z mnóstwem wrażeń artystycznych. Występuje siedem postaci: Jacek, Placek, Osiołek, Pelikan, Złota Postać, Rozbójniczka, Gospodyni.

Spektakl sprzyja rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Jest to doskonała okazja do zobaczenia masek zwierząt i wzięcia udziału w spektaklu u boku aktorów (spektakl interaktywny).

Zapewniamy oryginalną oprawę muzyczną oraz cztero-planową scenografię, doskonałe realistyczne kostiumy i rekwizyty opracowane przez specjalistów z Telewizji Kraków.

Czas trwania: 40 min.

10:30 NIEBO – ODLOTOWE WARSZTATY PLASTYCZNE
Prowadzenie Krzysztof Kowalczyk, sala plastyczna ŁOK Więcej…

Logowanie

Copyright © 2019 Twój Kurier Regionalny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.